Ambulant

Ambulante begeleiding bij Stichting Matthias betekent dat u in uw eigen (kans)woning woont en daar begeleiding krijgt.

De begeleiding is afgestemd op uw vraag en behoefte, en afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente. Uw zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting.
Afhankelijk van de vraag kan de ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten.

De begeleider stelt vervolgens met u een ondersteuningsplan met doelen op. De doelen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. De begeleiding zal vanuit de locatie Obsidiaan worden gegeven.

De regels voor ambulant begeleiding zal het bestuur Stichting Matthias opstellen in samenspraak met de huidige zorgverlener en deze hier bekend maken.

Bijgewerkt op: 23 juni 2016