Huishoudelijk regelement

Het nieuwe huishoudelijk reglement betreffende de stichting en daarbij ook haar locatie(s), is hier onder te downloaden.
Het bestuur behoud zich het recht om dit naar eigen inzicht, zo nodig, het reglement te wijzigen.
Het bestuur Stichting Matthias zal zorgdragend dat de laatste verzie hier te downloaden is. De nieuwe versie is 5, datum 10 juli 2019.

Huishoudelijk Reglement