collecte & jaarverslag

In week 13 is door een aantal collectanten gecollecteerd in de gemeente Velsen.
Zij zijn niet bij iedereen aan de deur gekomen in Velsen daar de menskracht te weinig was daarvoor.
niettemin hebben ze €638,26 opgehaald waarvoor wij de donateurs en collectanten hartelijk voor danken.

Het bestuursverslag 2015 is te vinden op onze site en op de site Geef Samen.

Ook de nieuwsbrief jaargang 16, nummer 1 is op onze site te vinden.

De collecte in Heemskerk zal zijn vanaf 14 juli t/m 9 juli. We zoeken daarvoor nog collectanten.
Je kan je opgeven bij fondswerver@stichting-matthias.nl