Goed Doel – charitatieve instelling – Filantropische instelling

Stichting Matthias is een Goed Doel. Wat houdt dat in:
Een goed doel is een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven. Ook kan men als vrijwilliger tijd besteden aan werkzaamheden ten behoeve van een goed doel. In het verlengde daarvan wordt de term ‘goed doel’ gebruikt voor charitatieve instelling: een organisatie die zich inzet op filantropisch vlak.

Een filantropische instelling:
Filantropie betekent etymologisch liefde voor de mensheid“; in de zin van “het zorgen voor”, “het voeden van”, “het verbeteren van” of “het vergroten van” de levenskwaliteit of het ontwikkelingspotentieel van mensen. In moderne praktische termen is filantropie de ontplooiing van privé-initiatieven voor het publieke welzijn, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van anderen.

Dit bovenstaande kan het bestuur van Stichting Matthias geheel onderschrijven, alleen hebben we daar wel jouw hulp bij nodig. Zie het belang in van onze doelstelling en ondersteun ons met een financiële donatie of meedoen aan de vriendenloterij met Stichting Matthias al benefit (6052)

De Penningmeester