De trekkingsuitslag 2016

De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie is bekend. Zie: trekkingsuitslag 2016 Als u betaald heeft met een eenmalige incasso hoeft u niets te doen. Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd. zie verder Prijzen innen? onderkant bericht trekkingsuitslagen 2016 Aan deze bekendmaking kan geen rechten aan verleend worden…

Collecteren 2017

De vergunning zijn binnen om te mogen collecteren in de: Gemeente Velsen             17 t/m 22 april 2017 Gemeente Heemskerk     22 t/m 27 mei 2017 Gemeente Beverwijk         3 t/m 8 juli 2017 Wij hopen op collectante in deze weken. Opgeven kan aan het secretariaat,…

Over twee weken einde Grote ClubActie 2016

Beste vrienden, Nog goed een twee weken en is het (ver)kopen van de Grote ClubActie ten einde. Het bestuur heeft het nodige gedaan om loten te verkopen, dit o.a. via Facebook en Twitter. Wij zijn dankbaar met diegene die loten gekocht hebben. Toch is het jammer dat er zo weinig mensen € 3,= per lot…

Donatie Junior Chamber International IJmond

Deze week kregen we bericht dat onze aanvraag bij JCI IJmond is gehonoreerd. Wij zijn daar zeer blij mee. De aanvraag was een nieuwe eetkamertafel voor de gemeenschappelijke ruimte, zodat ze met zijn tienen aan tafel kunnen eten. De eettafel staat er nu 2,50 meter lang en 1,10 breed. Onze bewoners zijn er zeer gelukkig…

Onduidelijkheid bij collecte Beverwijk

Zoals in een (pers)bericht aangegeven zou Stichting Matthias in de week 20 collecteren. Helaas is er door onduidelijkheid één en ander misgelopen. Op onze eerste dag kregen we klachten vanuit Terre Des Hommes dat Stichting Matthias liep te collecteren in Beverwijk terwijl zij een vergunning hadden om te collecteren. Stichting Matthias is daarna gestopt met…

Periodieke giften

Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een goed doel of instelling, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. U legt dan bij de notaris in een akte, of sinds 2014 in een onderhandse akte van schenking (zie formulier op onze website), vast dat u jaarlijks een gift doet. Het voordeel…

collecte & jaarverslag

In week 13 is door een aantal collectanten gecollecteerd in de gemeente Velsen. Zij zijn niet bij iedereen aan de deur gekomen in Velsen daar de menskracht te weinig was daarvoor. niettemin hebben ze €638,26 opgehaald waarvoor wij de donateurs en collectanten hartelijk voor danken. Het bestuursverslag 2015 is te vinden op onze site en…

ING Nederland fonds

  Zaterdag 19 maart jl. heeft het bestuur de 5e prijs van de heer Ilban Mizrak, Kantoormanager ING Beverwijk, mogen ontvangen dit vanuit de ING actie Help Nederland Vooruit. Het bestuur is dankbaar met de prijs en zal deze goed besteden. Stichting Matthias was genomineerd om mee te mogen doen met de actie van het ING…