Autisme

De hersenen kunnen de informatie van zien, horen, voelen en ruiken niet tot een zinvol geheel samen voegen. Mensen met autisme nemen de wereld als het ware in losse deeltjes waar. Vaak leggen ze verkeerde verbanden of ontgaat zich de betekenis van een gebeuren. Ook blijven ze regelmatig in kleine details hangen en overzien ze niet het geheel. Bij onverwachte veranderingen kunnen ze in paniek raken. De wereld is voor hen onoverzichtelijk en zoeken zij naar veiligheid en orde.

Met mensen met autisme bedoelen we eigenlijk mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Mensen met ASS gaan op verschillende wijze om met hun beperkingen, onder ander in de mate van acceptatie ervan en de mate van inzicht in hun handicap. Het gaat hierbij om een breed spectrum van stoornissen die zich in verschillende gradaties voordoen.

Uit dit brede spectrum gaat het bij Stichting Matthias specifiek om één  groep, de normaal begaafde PDD-NOS en de syndroom van Asperger.

Zij hebben, naast hun problemen op sociale interactie, een beperkte patroon van gedrag, activiteiten en belangstelling. Onze doelgroep heeft behoefte aan houvast in de vorm van structuur, continuïteit, voorspelbaarheid en individuele aandacht. Per persoon zijn er accentverschillen. Deze hangen deels af van karakter en intelligentieniveau en de aard van de stoornis.