Doelstelling / huishoudelijk reglement

a.  Het beheren en in stand houden van één of meer onderkomen(s) ten behoeve van het begeleid zelfstandig wonen van verstandelijk begaafde (jonge) mensen met een autistische stoornis;

b.  het ondersteunen van inhuren van zorg voor de bewoners van de in beheer zijnde onderkomen(s) en

c.  voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Huishoudelijk Reglement

Folder 2019

Vrijwilligersbeleid

Bijgewerkt: 10 juli 2019