Samenwerking

Stichting Matthias heeft voor haar locatie Obsidiaan een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Heeren van Zorg. De Heeren van Zorg leveren de begeleiding (individuele en collectieve) aan onze bewoners binnen een overeengekomen rooster. De bewoners hebben een zorgovereenkomst met de Heeren van Zorg en betalen direct aan de zorgverlener vanuit hun PGB.