Vraag en antwoord

Meest gestelde vragen

 1. Heeft de stichting een aanmeldprocedure en hoe werkt deze?
  Aanmeldingen kunnen gedaan worden met het aanmeldformulier hier op de site. Als de aanvraag binnen de gestelde eisen van de stichting vallen, wordt de aanvrager/cliënt toegevoegd op de wachtlijst. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 30,00
 2. Welke indicatie is er nodig voor plaatsing op de wachtlijst.
  Diagnose PDD-NOS en/of Asperger met een gemiddeld IQ van minimaal 85 zal formeel geïndiceerd dienen te    zijn door een daartoe erkende instantie.
  Minimaal PGB/zorgzwaartepakket GGZ C3 op het moment van plaatsing.
  De in aanmerking komende bewoners dienen te beschikken over een zinvolle dagbesteding.
 3. Wordt 24 uurs begeleiding geleverd?
  Er is op de locatie geen 24 uurs begeleiding. Wel is er een telefonisch bereikbaarheidsdienst voor dringende situaties buiten de begeleidingsuren.
 4. Vanaf welke leeftijd kunnen jong volwassenen geplaatst worden?
  De leeftijd voor plaatsing binnen een locatie van de stichting is minimaal 18 jaar. Dit heeft te maken met een vast inkomen/uitkering van de te plaatsen persoon.
 5. Wonen jullie bewoners op basis van een PGB?
  Onze bewoners betalen het wonen uit hun uitkering en/of salarisinkomen. De zorg wordt ingekocht door middel van het PGB-budget.
 6. Is er een plaatsing mogelijk bij een huidige locatie van Stichting Matthias?
  Op onze locatie Obsidiaan is er heden geen plaatsing mogelijk. Onze bewoners mogen zolang zij een indicatie hebben voor begeleiding, blijven wonen op onze locatie(s). Er is dus praktisch geen verloop binnen deze locatie.
 7. Bestaat er een wachtlijst?
  Helaas moet de stichting werken met een wachtlijst wegens geen (directe) plaatsingsmogelijkheden.
 8. Is er meer duidelijkheid over nieuwe locaties van de stichting?
  De stichting kan nog niet aangeven op welk termijn er zicht komt op nieuwe locaties. De stichting is van enkele zaken zeer afhankelijk. Wanneer trekt de bouw weer aan en krijgt de stichting opties op woningen binnen de sociale huursector? en heeft de stichting dan voldoende financiële mogelijkheden voor de investeringen daarvan?
 9. Heeft het zin mij zelf/mijn cliënt bij u aan te melden op de wachtlijst?
  De stichting biedt geen garantie voor de toekomst. De stichting is afhankelijk van aanbod woningen, (financiële) donaties en het beleid van de overheid. Niet plaatsen op onze wachtlijst betekend zeker geen plaatsing mogelijkheid binnen een locatie van de stichting.
 10. Is het mogelijk zelf te huren met ambulante begeleiding vanuit Stichting Matthias?
  Stichting Matthias ondersteund in principe geen ambulante begeleiding. Op verzoek met onderbouwing waarom ambulante begeleiding gewenst is, is het wel bespreekbaar. U kunt uw schriftelijk verzoek in dat geval indienen bij het bestuur van de stichting.
 11. Door welke organisatie wordt begeleiding geboden?
  De begeleiding wordt door één organisatie geleverd waar de stichting een overeenkomst mee heeft gesloten. Dit is op het heden, De Heeren van Zorg