Doneer

Doneer een periodieke gift welke onder voorwaarde aftrekbaar is.
Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften (overgenomen van de belastingdienst)

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
    De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Let op!

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

U kunt voor de periodieke gift de knop voor het  “Notarieel Schenken” gebruiken. De gift moet wel minimaal €150,00 per jaar bedragen. De stichting betaald dan de Notariskosten.

Notarieel Schenken           schenkservice_periodieke_giften

Overmaken van giften kan ook gewoon op de rekening van de Stichting Matthias:

IBAN: NL09ABNA0585866333

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *