Bedrijven

Bedrijfsdonateurschap
Door deel te nemen aan het bedrijfsdonateursprogramma steunt u Stichting Matthias structureel om begeleid zelfstandig wonen voor jong volwassen autisten mogelijk te maken. Om de gewenste resultaten te behouden is duurzame steun noodzakelijk: we vragen daarom iedere donateur om minimaal vijf jaar donateur te blijven. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een kortere periode. Het donatiebedrag is voor bedrijven volledig vrij. Er geldt geen minimum of maximum bedrag.

Donaties2

Eenmalige gift
Met een gift aan Stichting Matthias – bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum, personeelsfeest of evenement – levert uw organisatie een belangrijke bijdrage om het zelfstandig begeleid wonen te behouden. U kunt hiervoor ons Donatieformulier Bedrijven gebruiken, maar u kunt het gewenste bedrag ook overmaken op IBAN rek. NL09ABNA0585866333, ten name van Stichting Matthias te IJmuiden, onder vermelding van ‘gift’.

We zijn heel blij met alle initiatieven van mensen, scholen en bedrijven.

Bijgewerkt op: 3 juli 2016