Waar gaat je donatie naartoe?

De donaties worden gebruikt om het zelfstandig begeleid wonen voor jong volwassen autisten mogelijk te maken (nieuwe locaties) en te onderhouden (onderhoud gemeenschappelijke ruimte en apparatuur van de stichting in de appartementen).

Verder voor de secretariaatskosten, verzekeringen, financieel jaarverslagen en websiteaccount. De Stichting wordt namelijk niet gesubsidieerd.